OM NORDISKT LJUS


NORDISKT LJUS är en mötesplats och kulturexplosion för konst- och kulturutövare i Norden

NORDISKT LJUS är en kreativ motkraft till de högerextrema rörelser som gör anspråk på det nordiska begreppet

NORDISKT LJUS arrangeras på och av Nordiska Folkhögskolan med program innehållande sommarkurser och konstnärliga residens.


NORDISKT LJUS har intagit Nordiska Folkhögskolan i Kungälv under några veckor varje sommar sedan 2021 med tvärkonstnärliga sommarkurser, konstresidens och en avslutande kulturfest. Med NORDISKT LJUS vill vi erbjuda ett forum för människor att lära sig nya saker, utveckla redan befintliga kunskaper och arbeta med egna konstnärliga processer.

VARFÖR KULTURFESTIVAL?

Runt om i Norden och Europa tar högerextrema krafter allt större mark, där de ofta gör anspråk på det nordiska begreppet. Vi vill motverka den utvecklingen! Vi tror att det nordiska begreppet kan användas för att bidra till möten, förståelse och insikter kring världen i stort. Vi tror också att det skapande mötet mellan människor är ett av de bästa botemedlen mot splittringar och konflikter - och att folkbildningen spelar en central roll i detta.

Vårt kursprogram utformas med visionen om att bjuda in spännande kursledare från hela Norden som alla på olika sätt bedriver konstnärlig- eller samhällelig utveckling. Vi vill att programmet både ska vara folkbildande och fortbildande samt erbjuda en plats som både öppnar upp för att prova på en ny konstform samt få möjlighet att fördjupa konstnärligt skapande. 

Residensen syftar till att ge plats för nordiska möten och bidra till konstnärlig utveckling i regionen. Genom att erbjuda konstnärer från olika fält att komma och arbeta med egna projekt, delta i kurser och visa upp sitt arbete publikt vill vi vara med och bidra till en holistisk syn på konstnärlig utveckling där olika fält får samverka och konstnärer får verka och bo sida vid sida.

OM NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN

Nordiska Folkhögskolan är belägen i Kungälv och välkomnar varje år elever från flera nordiska länder. Skolan har kursinriktningar inom film, foto, teater, bild, skrivande och musik samt behörighetsgivande allmänna kurser. I dagsläget studerar ungefär 200 elever på skolan. 

Skolan grundades i 1947 och bakgrunden var att efter en tid med krig, totalitära regimer och stängda gränser i Norden och Europa skapa en mötesplats för unga människor där man kunde träffas över nationella, sociala och åsiktsmässiga gränser. 
NORDISKT LJUS arrangeras av Nordiska Folkhögskolan som varje år välkomnar elever från flera
nordiska länder på våra halv- och helårskurser inom film, foto, teater, bild, skrivande och musik.

Läs mer om skolan och ansök här!