OM NORDISKT LJUS


NORDISKT LJUS är en mötesplats och kulturexplosion för konst- och kulturutövare i Norden

NORDISKT LJUS är en kreativ motkraft till de högerextrema rörelser som gör anspråk på det nordiska begreppet

NORDISKT LJUS arrangeras på och av Nordiska Folkhögskolan sommaren 2023 med ett program bestående av kurser, residens och festival. 


VARFÖR KULTURFESTIVAL?

Runt om i Norden och Europa tar högerextrema krafter allt större mark, där de ofta gör anspråk på det nordiska begreppet. Vi vill motverka den utvecklingen! Vi tror att det nordiska begreppet kan användas för att bidra till möten, förståelse och insikter kring världen i stort. Vi tror också att det skapande mötet mellan människor är ett av de bästa botemedlen mot splittringar och konflikter - och att folkbildningen spelar en central roll i detta. Varmt välkommen att delta!

För frågor kontakta oss på info@nordisktljus.se 


OM NORDISKA FOLKHÖGSKOLAN

Nordiska Folkhögskolan är belägen i Kungälv och välkomnar varje år elever från flera nordiska länder. Skolan har kursinriktningar inom film, foto, teater, bild, skrivande och musik samt berhörighetsgivande allmänna kurser. I dagsläget studerar ungefär 200 elever på skolan. 

Skolan grundades i 1947 och bakgrunden var att efter en tid med krig, totalitära regimer och stängda gränser i Norden och Europa skapa en mötesplats för unga människor där man kunde träffas över nationella, sociala och åsiktsmässiga gränser. 
NORDISKT LJUS arrangeras av Nordiska Folkhögskolan som varje år välkomnar elever från flera
nordiska länder på våra halv- och helårskurser inom film, foto, teater, bild, skrivande och musik.

Läs mer om skolan och ansök här!