SKRIVA FIKTION I KORTA FORMAT

24.07.2023

24 - 30 juli

I den här skrivkursen kommer vi att öva på konsten att skriva väldigt kort - oavsett vilken genre du skriver inom. Vad som helst kan vara en berättelse om man vill att det ska vara det - ibland till och med en enda mening. Vi kommer att bekanta oss med den litterära genren flash fiction samt andra former av berättande kortformsfiktion. Ditt skrivande kommer att stå i fokus för kursen när vi utforskar berättandets mekanik. Syftet med kursen är att få dig att skriva utan att tänka för mycket och att du ska upptäcka en lekfull sida av skrivandet som möjliggör experimenterande, impuls och lättsamhet. Vi kommer att hämta inspiration från de vackra omgivningarna på Nordiska Folkhögskolan, från läsningar, kreativa begränsningar och observationsövningar. Som avslutning på kursen kommer vi att genomföra en (frivillig) gruppläsning på Nordiskt Ljus Festivalhelg.

Upplägg: Kursen kommer att vara uppbyggd kring skrivuppmaningar och övningar för att få dig att skriva. Vi kommer att läsa exempel på kortformsfiktion för att studera potentialen i detta format och för att bekanta oss med hur man pratar om skrivande. Du kommer att dela ditt arbete med klassen och du lämnar kursen med din egen personliga samling texter. Det kommer att finnas möjlighet till en-till-en-pass med läraren samt en offentlig uppläsning.

Förkunskaper: Den här kursen är för alla som är nyfikna på att upptäcka ett nytt litterärt format, experimentera med ton och genre, lära sig nya skrivverktyg eller bara ha kul att skriva! Det spelar ingen roll om du har skrivit lite eller mycket, men du måste vara beredd att utmana dig själv och dela ditt arbete med gruppen.

Ta med: Ta med en bärbar dator samt penna och papper. Vissa övningar kräver att du skriver för hand. Du kan inte skriva på din telefon för denna kurs.

Datum: 24 - 30 juli (7 dagar)

Språk: Kursen ges på engelska, men du kan skriva på svenska, danska, norska eller engelska.Kursledare: Randi Lindholm Hansen (DK)

Randi är en dansk manus- och prosaförfattare. Hennes verk visar en märklig fascination av den vardagliga, mänskliga otillräckligheten och själva tillvarons döda natur. Hon undersöker världen genom en mikrokosmisk lins och hyllar poesin om osannolik anknytning, det intima och det säregna. Randi insisterar på det lilla och obetydliga, det är där de gripande historierna ligger. Som en reaktion på långa utvecklingsprocesser i filmbranschen, vänder sig Randi till kortfilmsfiktion som en välkommen distraktion. Liksom i manus, handlar kortformsfiktion om att berätta historier med så få ord som möjligt.