KLÄDER MÖTER SKULPTUR

02.02.2023

24 - 30 juli

Ingenting är ett så viktigt kommunikationsmedel som det vi bär på kroppen. Kläder och accessoarer kan uttrycka såväl förtryck som frihet, egenart som likritning, subkultur och koder. Under den här kursen skapar vi ett fritt möte mellan kläder, stil och skulptur. 

 Jonas Liveröd som håller i kursen har själv gjort många konstverk i gränslandet mellan kläder och konst och presenterar inspirationsföreläsningar om kläder versus konst och vi bygger egna bärbara konstverk. Materialen är fria, men med fokus på second-hand material och att korsbefrukta olika typer av plagg är uppmuntrat. 

Den enda regeln under kursen är är att skulpturen/ kollaget / assemblaget går att bära på kroppen som vore det ett plagg!

Upplägg: Första dagen hålls en introduktion och inspirationsföreläsning om ämnet. Sen drar vi igång och börjar skissa och diskutera möjliga upplägg med gruppen Tisdag morgon kort inspirationföreläsning, därefter påbörjas det praktiska arbetet med skulpturplaggen / verken. Följande dagar har liknande upplägg, vi möts gemensamt efter frukost för att dela tankar och ideer om hur det går, sedan följer vissa dagar en inspirationsföreläsning och sedan praktiskt arbete. På fredag presenteras allas arbete som en utställning då vi också pratar igenom hur kursen och arbetsprocessen varit. 

Förkunskaper: Inga särskilda. Men alltid bra att vara händig och nyfiken.

Kostnad:

Kursavgift enstaka kurs-550 kr (låginkomsttagare 350 kr)

Kurspaket- 850 kr (låginkomsttagare 550 kr)

Boende & mat- 550 kr/dygn (låginkomsttagare 350 kr/dygn)

Boende & mat, hela månaden-6000 kr

Boka boende här: https://nordiska.fhsk.se/konferens-bnb/boende-nordiskt-ljus/

*Är du student, arbetssökande eller annan låginkomsttagare, använd koden NL23 när du bokar Kursledare: Jonas Liveröd (SE)

Konstnären Jonas Liveröd beskriver sig själv som djupt materialotrogen. Driven av ständig nyfikenhet arbetar han med konstnärsskapet som ett gesamtkunstwerk - ett totalkonstverk - där alla delar fyller en uppgift vare sig det är hans roll som samlare, föreläsare, skribent, som evenemangsarrangör, hans curatorsverksamhet eller något ur den ström av olika sorters verk han producerar. Textil, skulptur, teckning, föreläsning - arbetet tar många former. Jonas bor och arbetar i Ågårdskvarn i Västergötland där han driver den tvärkulturella organisationen Luftslottet och sitt eget brokiga museum över det förunderliga, kallad den Den Liverödska Wunderkammaren. Därtill driver han ett publikt dödsbibliotek inbyggt i en begravningsvagn, som rymmer döds- och begravningsrelaterad litteratur från hela världen. Nu är han aktuell med utställningen När Cirkeln sluts på Värmlands Museum och sin paviljong på Alma Lövs Museum. Han publicerar även sitt eget konstnärliga lexikon Grand Assembly under våren i samarbete med förlaget LL Editions. Han samarbetar också med Londonbaserade Tobias Bradford på scenshowen Revenge of the Uncanny som hade premiär i Jakarta i Indonesien nyligen.