HELGRESIDENS - SCENKONST

30.04.2021

16-18 juli (3 dagar)


I samband med konst- och kulturfestivalen Nordiskt Ljus bjuder Nordiska Folkhögskolan och KulturUngdom in till ett scenkonstresidens under en helg för två grupper/duos. 

Residenset är till för er som under en helg vill arbeta och/eller utforska en konstnärlig idé. Ni kanske vill repetera en föreställning, researcha en konstnärlig frågeställning eller arbeta med något helt nytt? Residenset tar plats på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv och de två grupperna som antas ges tillgång till arbetslokaler, boende och mat.

Vem kan söka?
Du som är mellan 18-30, är bosatt i Västra Götalandsregionen och är utövare av någon form av scenkonst kan söka. Ni kan vara en duo, eller en mindre grupp. Två olika konstellationer antas till residenset. Totalt finns det 7 platser.

Datum?
16-18 juli. Residenset inleds fredag eftermiddag och avslutas söndag eftermiddag.

Vad ingår?
De två grupperna ges fri tillgång till blackbox/studio under helgen samt gratis boende och måltider på Nordiska Folkhögskolan. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Hur söker jag?
Du ansöker genom att fylla i ett formulär där du berättar om vilka ni är som söker och vad ni önskar göra under helgen. Ansökningen för helgresidenset öppnar den 1 april och stänger den 1 maj. Besked ges i mitten på maj.

Kan jag kombinera residenset med kurser från programmet?

Självklart, du anmäler dig då som vanligt till de andra kurserna. Mer information om datum & kostnader finns under varje kurs.

Om KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Sedan starten 1994 arbetar vi med att främja kulturutövares och arrangörers rättighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet. Vilken konstform du än sysslar med och i vilken form och storlek du än vill att den ska ta sig uttryck, så erbjuder vi samarbeten, nätverk och kontakter lokalt, nationellt och internationellt. Vi stöttar också med marknadsföring, kulturstödet K-Pengar och teknik. Vår verksamhet bygger på dina idéer och visioner, stora som små. Allt är möjligt!

Mer info om KulturUngdom på kulturungdom.se