SÅNG BORTOM MUSIK - Ulrik Barfod/Center Roy Hart

10.07.2023

10 - 14 juli

Sjung utanför en musikalisk ram och känn din existens genom ljud! Kursen är öppen för alla och fokusera på de grundläggande delarna av Roy Hart Theatre röstarbete:

- Utveckling av vokal potential.

- Teatrala och musikaliska improvisationer.

- Individuellt arbete i mindre grupper.

- Andnings- och fysiska övningar för att förbereda kroppen för att sjunga.

- Konsten att lyssna på andra och sig själv. 

- Söker efter de dynamiska ljudkällorna

Vi kommer att göra fysiska övningar för att förbereda kroppen för att sjunga och söka de dynamiska ljudkällorna samt forskning om och utveckling av varje deltagares unika vokala potential. Kopplingen mellan röst och rörelse kommer att betonas.

Arbetet innebär också att lyssna på sig själv och andra uppmärksamt. Detta kräver koncentration och förmåga att identifiera sig med andras insatser. På så sätt stödjer vi varandras framsteg under både individuellt arbete och grupparbete.

Upplägg: Workshopen fokuserar på utveckling av vokal potential, ljud- och kroppsimprovisationer, individuellt arbete i mindre grupper, andning och fysiska övningar för att förbereda kroppen att sjunga, konsten att lyssna på andra och sig själv, att söka efter de dynamiska ljudkällorna.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Ta med: Avslappnad klädsel så du kan röra dig fritt.

Datum: 10 - 14 juli (5 dagar)

Språk: Danska, Franska, Engelska. Förstår svenska. Kursledare: Ulrik Barfod (DK)

Ulriks arbete är uppbyggt kring respekten för varje persons uttryck. Det finns ett tydligt fokus på den redan existerande kopplingen mellan röst och rörelse. Hans lyssnande och iakttagelse av deltagarna, relationen till tid som var och en ställs inför och hans mjuka beslutsamhet uppskattas mycket av eleverna. 

"Vi måste alla hitta källorna till kreativitet inom oss själva - inte från andra. Varje person är unik och den djupaste mästaren i sig själv."