BREAKING THE WAVES

02.02.2023
Foto: Oskar Sandström
Foto: Oskar Sandström

24 - 30 juli


-UTBYTE AV KONSTNÄRLIGA METODER


I kursen utforskar och fördjupar du dig i dina egna och andras konstnärliga metoder. Vi arbetar med tematiken "Breaking the waves" som en öppen mötesplats där vi med kollektiv observation och reflektion delar konstnärliga processer. Målet är att ge dig nya perspektiv på din egna dagliga praktik tillsammans med de andra i gruppen. Kursen riktar sig till dig med ett interdiciplinärt intresse som känner ett behov eller en vilja av att förtydliga och fördjupa dig i skapandeprocesser.

Upplägg: Till kursen förbereder du en kortare presentation av din konstnärliga praktik och en övning för övriga kursdeltagare. Under veckan kommer du sedan ges olika uppgifter relaterade till ämnet Breaking the waves med ett tydligt processinriktat fokus. Undervisningen växlar mellan praktiska övningar och gemensamma diskussioner och samtal om konstnärlig process. Kursen har en icke-hierarkisk inlärningsmodell där kursledarna Sunniva Filiflet och Johanna Karlsson skapar en råd tråd och tryggt rum.

Förkunskaper: Kursen riktar sig till dig som har en konstnärlig praktik, oavsett om du är professionellt verksam eller skapar vid sidan av annat arbete, och är intresserad av att utvidga och undersöka din konstnärliga praktik. Alla konstområden är välkomna. 

Datum: 24 - 30 juli (7 dagar)

Språk: Svenska, Norska

Kostnad: 

Kursavgift enstaka kurs-550 kr (låginkomsttagare 350 kr)

Kurspaket-850 kr (låginkomsttagare 550 kr)

Boende & mat- 550 kr/dygn (låginkomsttagare 350 kr/dygn)

Boende & mat, hela månaden-6000 kr

Boka boende här: https://nordiska.fhsk.se/konferens-bnb/boende-nordiskt-ljus/

*Är du student, arbetssökande eller annan låginkomsttagare, använd koden NL23 när du bokar 


Kursledare: Sunniva Fliflet (NO) och Johanna Karlsson (SE)

Sunniva och Johanna är frilansande scenkonstnärer som både har ett starkt intresse för konstnärlig process och processorienterade verk. Dom är båda projektledare för Agder Teaterlaboratorium som är en mötesplats för nordiska scenkonstnärer. Laboratoriet syftar till att skapa ett tillfälligt konstnärligt och socialt kollektiv där deltagarna möts kring ett specifikt kreativt utforskande. Kursens organiseras som en dynamisk lärningsprocess, ett ömsesidigt utbyte, där deltagarna bidrar med sin egen kompetens till ett gemensam lärande.